ZOLiRM.IV/381-4/2021 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

środa, Październik 13, 2021 - 13:07

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-4/2021

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: dostawy

Określenie przedmiotu: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

Termin składania ofert: 22/10/2021 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert : 22/10/2021 godzina 12:00

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/47134f18-e1ef-4806-9001-9ee85d7822d8