Rehabilitacja dzienna dla seniorów finansowana przez Miasto Poznań - zapisy!

czwartek, Luty 27, 2020 - 09:51

Rehabilitacja 65+ to odpowiedź Miasta Poznania na potrzebę nieustannej poprawy jakości życia mieszkańców, których stan zdrowia wymaga wsparcia. Osoby w wieku 65+ mogą bezpłatnie korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych oferowanych w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej przy ul. Mogileńskiej 42.

Komu przysługuje rehabilitacja?

Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby w wieku 65+, które zostały zakwalifikowane do tego rodzaju świadczeń zdrowotnych przez odpowiedniego lekarza specjalistę i oczekują w kolejce na zlecone zabiegi. Podstawą przyjęcia pacjenta na rehabilitację jest skierowanie wystawione przez następujących lekarzy:

  1. Lekarzy oddziałów:

urazowo–ortopedycznego,
chirurgicznego,
neurochirurgicznego,
neurologicznego,
reumatologicznego,
chorób wewnętrznych,
onkologicznego,
urologicznego
rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej
ginekologicznego,

  1.  lekarzy poradni:

rehabilitacyjnej,
urazowo – ortopedycznej,
neurologicznej,
reumatologicznej,
poradni wad postawy

  1. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych,

Kwalifikacji na rehabilitację dokonuje lekarz oddziału rehabilitacyjnego na podstawie skierowania.

Jak można zakwalifikować się do rehabilitacji?Pacjent ćwiczy z rehabilitantką

Kwalifikacji na rehabilitację dokonuje lekarz oddziału rehabilitacyjnego na podstawie skierowania. Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych zabiegów mogą się zgłosić telefonicznie lub mailowo bezpośrednio do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. 
Kwalifikacja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

Uwaga !
Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON i numerem kodu resortowego oraz czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań potwierdzające rozpoznanie.

Wymagane dokumenty
W dniu zgłoszenia się na badanie lekarskie pacjent powinien posiadać dowód osobisty (PESEL), dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz inne dokumenty potwierdzające schorzenia i stanowiące podstawę do adekwatnego do schorzenia dobrania zabiegów rehabilitacyjnych. 

Gdzie odbywa się rehabilitacja?
Zabiegi rehabilitacyjne opłacone przez Miasto Poznań prowadzone są w salach Ośrodka przy ul. Mogileńskiej 42 w godz. od 6.00 do 8.00. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej prowadzi kompleksową rehabilitację pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.
 

Miasto Poznań zdecydowało się sfinansować zakup świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom, którzy oczekują na rehabilitację w miejskim zakładzie leczniczym. Z tego co wiemy, czas  oczekiwania dla niektórych pacjentów wynosi ponad 12 miesięcy. Martwi nas to, bo mamy świadomość, że na liście oczekujących są osoby w wieku dość zaawansowanym, dla których upływający czas ma ogromne znaczenie. Im dłużej czekają, tym mniej skuteczna może być dla nich rehabilitacja. Kupując naszym seniorom dodatkowe świadczenia, nie tylko zmniejszymy kolejkę oczekujących na zabiegi, ale również oferujemy im indywidualnie dobrany program rehabilitacyjny. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przy ul. Mogileńskiej jest wyposażony w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny gwarantujący wysoką jakość usług. Wygodne sale zabiegowe zapewniają komfort pacjentom, a zatrudnieni na oddziale specjaliści stosujący nowoczesne metody terapeutyczne. Mam nadzieję, że osoby korzystające z rehabilitacji będą zadowolone, a przygotowana przez Poznań oferta, będzie kontynuowana w kolejnych latach. 
Jędrzej Solarski – zastępca Prezydenta Miasta Poznania 

 

Bardzo mnie cieszy, że miasto Poznań finansuje zabiegi rehabilitacji dla osób w wieku 65+. Mam nadzieję, że moja inicjatywa zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie miasta na rok 2018 to pierwszy krok w kierunku finansowania seniorom wybranych świadczeń leczniczych. Dostępność zabiegów rehabilitacyjnych jest ograniczona, a potrzeby w tym zakresie są ogromne. Musimy mieć świadomość, że nie wszyscy poznańscy seniorzy mogą czekać w kolejce. Wierzę, że dla tych najbardziej potrzebujących, którzy dziś czekają w kolejce, to rozwiązanie może być szansą na zupełnie inną jakość życia i zdrowia. Aktywnie współpracuję z Miejską Radą Seniorów i wiem, że warto projektować i wdrażać rozwiązania, które seniorom potrzebne są najbardziej. W zakresie zdrowia i rehabilitacji seniorów, jako Radni zawsze będziemy mieli jeszcze wiele do zrobienia. Dla mnie jest to priorytet mojej pracy w Radzie Miasta. Wszystkim tym, którzy skorzystają z zabiegów życzę poprawy zdrowia i uśmiechu. 
Małgorzata Woźniak – Radna Miasta Poznania 

Galeria obrazów: 
Rehabilitant podczas wykonywania ćwiczeń indywidualnych z pacjentem
Rehabilitant wykonuje masaż pacjentce