Rehabilitacja dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

poniedziałek, Kwiecień 26, 2021 - 14:43

Od dnia 26.04.2021 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medyczenej SPZOZ przy ulicy Mogileńskiej 42 (dojazd tramwajami: 6, 8) uruchomił rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w okresie nie późniejszym niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Celem jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej oraz siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej. 

Liczba łóżek: 20

Podstawą przyjęcia na oddział jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.

Przy kwalifikacji do leczenia wymagane są badania:
1) badania obrazowe RTG lub MR lub TK klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby; 
2) aktualna morfologia, CRP; 
3) aktualne badanie EKG 
4) inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta 
5) przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby 
Wyżej wymienione wyniki badań należy dołączyć do skierowania.
Czas trwania rehabilitacji COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodniu. Program leczenia ustala się indywidualnie wg potrzeb pacjenta. 

Rehabilitacja jest w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czas trwania uzależniony jest od postępów rehabilitacji i wynosi od 2 do 6 tygodni.

Informacja pod numerem telefonu: 618738708 lub 618738718.

Galeria obrazów: 
Widok na salę ćwiczeń pacjentów, na obrazie widoczne są cykloregometry, drabinki oraz poręcze do nauki chodu
Sala ćwiczeń indywidualnych, na zdjęciu znajdują się kozetki. Po prawej stronie widoczne są dwie kozetki a po lewej pięć kozetek. Ponadto na zdjęciu znajdują się  pomoce do ćwiczeń: piłki, wałki i laski.
Sala ćwiczeń pacjentów z Ugulami w których znajdują się kozetki do ćwiczeń. Na pierwszym planie po prawej stronie widoczne jest stanowisko do ćwiczeń indywidualnych neuroforma