Kadra zarządzająca

DYREKTOR

mgr Irena Majer


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH 

dr Agata Łakomy


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Nowakowska


DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

mgr Dorota Rodek


DZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

mgr inż. arch. Margot Jamrozińska


ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
PSYCHIATRYCZNY – FILIA W OWIŃSKACH

mgr Barbara Krzywda


ODDZIAŁ
REHABILITACYJNY

dr Agata Łakomy


ODDZIAŁ
OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

mgr Alla Rejniak


OŚRODEK
DZIENNEJ REHABILITACJI

mgr Jakub Urbanowicz


ODDZIAŁ DZIENNY
PSYCHIATRYCZNO-GERIATRYCZNY

mgr Ewa Gruszczyńska-Łon