Dokumenty do pobrania

DRUKI DO PRZYJĘCIA PACJENTA NA:

  • Oddział opiekuńczo-leczniczy w Poznaniu
  • Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny w Owińskach

Komplet dokumentów (Wniosek o wydanie skierowania, Wywiad pielęgniarski, Zaświadczenie lekarskie, Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. )

(wersja doc)    (wersja pdf)

Karta kwalifikacji dla pacjentów żywionych dojelitowo lub pozajelitowo – wyłącznie w przypadku pacjentów żywionych dojelitowo lub pozajelitowo na oddziale opiekuńczo-leczniczym

(wersja doc)    (wersja pdf)

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego – dot. oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego

(wersja doc)    (wersja pdf)