Kontakt

Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - POZNAŃ

Mapa dojazdu - ZOLiRM

61-044 Poznań, ul. Mogileńska 42
tel.: 61 87 38 700
fax: 61 87 38 703
zolirm@mogilenska.pl
sekretariat@mogilenska.pl
http://www.mogilenska.pl
ePUAP:/spzoz-zolirm/SkrytkaESP
 

Pytania dotyczące pobytów, przyjęć na oddziały,
kolejki oczekujących prosimy kierować na maila:

rejestracja@mogilenska.pl 

konto bankowe: 42 1130 1088 0001 3016 8720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

Rejestracja: 61 87 38 708
Dyżurka lekarska: 61 87 38 725
Dyżurka pielęgniarska na parterze: 61 87 38 737
Dyżurka pielęgniarska na I piętrze: 61 87 38 714
Pielęgniarka oddziałowa: 61 87 38 734
 

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

Rejestracja: 61 87 38 708
Rehabilitanci: 61 87 38 727
Pokój lekarski: 61 87 38 722

 

ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Rejestracja: 61 87 38 718
Kierownik Oddziału: 61 87 38 723
Dyżurka lekarska: 61 87 38 740
Dyżurka pielęgniarska: 61 87 38 716
Pielęgniarka oddziałowa: 61 87 38 733

 

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNO-GERIATRYCZNY

Rejestracja: 61 87 38 718
Dyżurka pielęgniarska: 61 87 38 735

 

DYREKTOR ZOLiRM

mgr Irena Majer
Sekretariat: 61 87 38 702

 

DZIAŁ KSIĘGOWY

Główna księgowa Małgorzata Nowakowska: 61 87 38 712
Z-ca głównego księgowego: 61 87 38 715
Stanowisko ds. płac: 61 87 38 726
 

DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

Kierownik Dorota Rodek: 61 87 38 705
Stanowisko ds. kadrowych: 61 87 38 706
Stanowisko ds. organizacyjno-prawnych i statystyki medycznej: 61 87 38 717
Stanowisko ds. rozliczania i kontraktowania świadczeń NFZ: 61 87 38 730
Stanowisko ds. obsługi systemów informatycznych: 61 87 38 732

 

DZIAŁ TECHNICZNO-GOSPODARCZY

Kierownik Margot Jamrozińska: 61 87 38 745
Stanowisko ds. techniczno-gospodarczych: 61 87 38 744
Stanowisko ds. gospodarowania mieniem zakładu: 61 87 38 721
Stanowisko ds. administracyjno-inwestycyjnych: 61 87 38 724

 

 

 


Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - Filia w Owińskach:

Mapa dojazdu - Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny - Filia w Owińskach

Kierownik Barbara Krzywda tel. 61 42 38 121
Pracownik Socjalny: 61 81 26 507
fax: 61 42 38 120

Dyżurka lekarska: 61 42 38 125
Pielęgniarka oddziałowa: 61 42 38 133

62-005 Owińska, ul. Cysterek 5
zol.owinska@mogilenska.pl
http://www.mogilenska.pl
https://www.facebook.com/poMocniOwinska/