Praca dla pielęgniarki

poniedziałek, luty 12, 2018 - 08:01

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu zatrudni pielęgniarki do pracy na oddziałach:

  • opiekuńczo-leczniczym w Poznaniu,
  • opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym w Owińskach.

Wymagania:

  • prawo wykonywania zawodu

W przypadku aplikowania na oddział opiekuńczo-leczniczy w Poznaniu mile widziane kwalifikacje zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie odbywania tych specjalizacji lub kursów;

Wielkość zatrudnienia:

  • etat

Oferty należy przysyłać mailowo: grazyna.rutkowska@mogilenska.pl z dopiskiem:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”