DRUKI DO POBRANIA

Karty podstawowe

DRUKI NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA PACJENTA NA ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY:

Wniosek o wydanie skierowania

Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Na oddział nie kwalifikuje się pacjent z oceną powyżej 40 punktów w skali Barthel.

Dodatkowo w przypadku oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego wymagane jest: 

skierowanie do szpitala psychiatrycznego.