Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

Karty podstawowe

Oddział w Owińskach

 

W Oddziale realizowany był projekt „Poprawa, jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach” dofinansowayo z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

 KIEROWNIK ODDZIAŁU

mgr Barbara Krzywda

 LEKARZE:

lek. med. Marek Kociałkowski – specjalista psychiatrii

lek. med. Jurczyszyn Adam – specjalista psychiatrii

lek. med. Paweł Tesmer - w trakcie specjalizacji z psychiatrii

dr nauk med Katarzyna Borucka – specjalista chorób wewnętrznych, specjalita geriatrii

dr nauk med. Anna Skołuda - specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Irena Nowak

 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu posiada w Owińskach swój oddział przy ul. Cysterek 5, który specjalizuje się w opiece i leczeniu mężczyzn upośledzonych umysłowo oraz z chorobami psychicznymi.

 Owińska położone są na obrzeżach Puszczy Zielonki w odległości 15 km od Poznania w kierunku na Wągrowiec.

 DOJAZD Z POZNANIA:

Autobusem z dworca autobusowego Śródka:
– Komunikacja gminna Transkom - autobusy nr 11 i 12
– Komunikacja MPK - autobusy nr 312, 341.

Samochodem z ronda Śródka w kierunku na Wągrowiec, wskazówką odnośnie dojazdu do Zakładu będzie pałac nad stawem - znajdujący się przy głównej trasie, przy którym należy skręcić w lewo i kierować się prosto na Ośrodek Dzieci Niewidomych. Przed bramą wjazdową do wspomnianego Ośrodka należy skręcić w prawo w drogę prowadzącą bezpośrednio do naszego zakładu.

 Można także skorzystać z PKS i PKP.

 RODZAJE USŁUG:

– opieka lekarzy specjalistów: psychiatry, internisty,
– świadczenia pielęgniarskie, pielęgnacyjne i opiekuńcze,
– pomoc psychologiczna,
– terapia zajęciowa prowadzona z wykwalifikowanymi specjalistami,
– pomoc pracownika socjalnego.

 DODATKOWE ATUTY:

– oddział położony jest w malowniczym parku kasztanowców blisko rzeki Warty,
– pacjenci mogą swobodnie spędzać czas wolny w otoczeniu zieleni, z daleka od hałasu miasta, w miłej i serdecznej atmosferze jaką zapewniamy,
– dla pacjentów organizowane są dodatkowe imprezy oraz wycieczki,
– krótki okres oczekiwania na przyjęcie do placówki.

 PACJENT NIE POWNINIEN ZABIERAĆ DO PLACÓWKI:

– wartościowych przedmiotów,
– większej ilości pieniędzy.

 NFZ pokrywa koszty opieki medycznej, natomiast pacjent płaci koszty wyżywienia i zakwaterowania - zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury, ale nie więcej niż 70% miesięcznego dochodu).

 Budynek Oddziału w Owińskach

 

 

Oddział w Owińskach

Budynek oddziału