Aktualności

W dniu 12.06.2014r. odbył się Piknik integracyjny pod hasłem "WIEJSKA ZAGRODA".

świadczenie usług zdrowotnych przez fizjoterapeutę/rehabilitanta

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

KONKURS OFERT NA ZAPROJEKTOWANIE, UTWORZENIE, ADMINISTROWANIE ORAZ PROMOCJĘ STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej – Filia w Owińskach

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

„Modernizacja parteru budynku głównego (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń)”

Poniedziałek od godziny 10.00 do godziny 12.00,

Wtorek od godziny 9.00 do godziny 12.00,

Czwartek od godziny 8.00 do godziny 11.00,

Piątek od godziny 8.00 do godziny 11.00.

Strony