Aktualności

Konkurs ofert - transport sanitarny z personelem uprawnionym do wykonania medycznych czynności ratunkowych

Wykonanie usługi prania wraz z uzupełnianiem ilości bielizny szpitalnej (dzierżawą) oraz jej serwisem i transportem dla ZOLiRM SPZOZ przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz Filii w Owińskach

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów

Zaprojektowanie, uzgodnienie, przygotowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata

Patrząc na okazałe, nowoczesne skrzydło naszego Oddziału trudno uwierzyć, że prace ziemne rozpoczęto w lutym 2015, a dziś mieszkają już w nim pacjenci, przeniesieni ze starego budynku.

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sportowego, rekreacyjnego i rehabilitacyjnego do rozbudowanego i przebudowanego istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej – Filia w Owińskach zlokalizowanego przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Kompleksowa organizacja trzydniowej wycieczki dla pacjentów Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego

Strony