Aktualności

Przeprowadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęć terapeutycznych dla pacjentów z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz opracowanie i przygotowanie do publikacji materiałów z obserwacji i doświadczeń z prowadzonych zajęć w ramach projektu

Świadczenie usługi szkoleniowej dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu

Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnej oraz kampanii społecznej dla projektu

Wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na opracowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w ramach Projektu

Wśród 8 osób reprezentujących Wielkopolskę w Warszawie na inauguracji obchodów 30-Lecia Olimpiad Specjalnych znalazł się Tomasz Jankowiak- pacjent ZOLiRM Filii w Owińskach.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. certyfikacji systemu zarządzania jakością w ZOLiRM w Poznaniu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania: „Opracowanie, wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu”

Strony