Aktualności

Prowadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęć terapeutycznych dla pacjentów z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego, sportowego, rekreacyjnego i rehabilitacyjnego do rozbudowanego i przebudowanego istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej – Filia w Owińskach zlokalizowanego przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Prowadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęć terapeutycznych dla pacjentów z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Kompleksowa organizacja trzydniowej wycieczki dla pacjentów Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego

Zaprojektowanie, uzgodnienie, przygotowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata

Inauguracja w Urzędzie Marszałkowskim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA TERAPEUTĘ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (wyposażenie AGD, zmywarki, urządzeń telefonicznych, sprzętu komputerowego i elektronicznego, sprzętu multimedialnego)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA TERAPEUTĘ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH FIZJOTERAPEUTY/REHABILITANTA
na rzecz pacjentów Filii Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu

Strony