Aktualności

Wśród 8 osób reprezentujących Wielkopolskę w Warszawie na inauguracji obchodów 30-Lecia Olimpiad Specjalnych znalazł się Tomasz Jankowiak- pacjent ZOLiRM Filii w Owińskach.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dot. certyfikacji systemu zarządzania jakością w ZOLiRM w Poznaniu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 42 zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania: „Opracowanie, wdrożenie i przygotowanie do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu”

Koncert Seniorów w Owińskach

...o tym, że wszędzie warto być aktywnym

Wydłużenie czasu pracy rejestracji.

Dostawa żywienia dojelitowego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Strony