Aktualności

Relacja z Pikniku Podróżniczego zorganizowanego w Owińskach

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii

Produkcja, organizacja i realizacja koncertów muzyki klasycznej dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi

Produkcja, organizacja i realizacja wydarzenia artystycznego na terenie Poznania tj. przeglądu zespołów teatralnych, których uczestnikami są osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, starsze oraz z zaburzeniami psychicznymi

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

Kompleksowa organizacja dwóch pikników i dwóch konferencji w ramach projektu

Przeprowadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęć terapeutycznych dla pacjentów z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz opracowanie i przygotowanie do publikacji materiałów z obserwacji i doświadczeń z prowadzonych zajęć w ramach projektu

Świadczenie usługi szkoleniowej dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu

Strony