Aktualności

Zapytanie ofertowe dot. Opracowania identyfikacji wizualnej dla projektu

W dniu 12.06.2014r. odbył się Piknik integracyjny pod hasłem "WIEJSKA ZAGRODA".

świadczenie usług zdrowotnych przez fizjoterapeutę/rehabilitanta

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

KONKURS OFERT NA ZAPROJEKTOWANIE, UTWORZENIE, ADMINISTROWANIE ORAZ PROMOCJĘ STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej – Filia w Owińskach

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii w Owińskach przy ul. Cysterek 5

Strony