Aktualności

Zaprojektowanie, uzgodnienie, przygotowanie i wyposażenie Sali Doświadczania Świata

Inauguracja w Urzędzie Marszałkowskim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA TERAPEUTĘ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (wyposażenie AGD, zmywarki, urządzeń telefonicznych, sprzętu komputerowego i elektronicznego, sprzętu multimedialnego)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA TERAPEUTĘ PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH FIZJOTERAPEUTY/REHABILITANTA
na rzecz pacjentów Filii Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (dostawa i montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach, dozowników i podajników, dostawa koszy i pojemników na śmieci, dostawa i montaż myjko-dezynfektorów i dostawa profesjonalnych urządzeń do sprzątania) 

Podziękowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy !

Dostawa żywienia dojelitowego do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Strony