Aktualności

Wymiana okien i modernizacja ogrodzenia-muru (ZOLiRM ul. Cysterek 5 Owińska)

Konkurs ofert - transport sanitarny z personelem uprawnionym do wykonania medycznych czynności ratunkowych

Dostawa fabrycznie nowych łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektryczne dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Dostawa, montaż myjko dezynfektora do naczyń sanitarnych - część nr 1
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego (łóżka rehabilitacyjne sterowane elektryczne) – część nr 2

Strony