Aktualności

Realizacja warsztatów teatralnych dla pacjentów Fili Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Owińskach

Początek kampanii społecznej włącz zdrowe myślenie!

Konferencja odbędzie się 14 października 2015 r. w Hotelu Andersia**** w Poznaniu

Realizacja warsztatów teatralnych dla pacjentów Fili Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Owińskach

Zapytanie ofertowe na: „Zaprojektowanie, uszycie i dostawa strojów do przedstawienia Herody” dla projektu zatytułowanego „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach”

Szkolenie skierowane jest dla rodzin i opiekunów osób:
- niepełnosprawnych intelektualnie
- niepełnosprawnych ruchowo
- przewlekle chorych
- z zespołami otępiennymi
- chorujących na schizofrenię

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu zakupił nowy sprzęt do rehabilitacji.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną dla projektu pn. „rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej o dodatkowe skrzydło”

Relacja z Pikniku Podróżniczego zorganizowanego w Owińskach

Strony