Aktualności

Dostawa, montaż myjko dezynfektora do naczyń sanitarnych - część nr 1
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego (łóżka rehabilitacyjne sterowane elektryczne) – część nr 2

Oferta pracy dla pielęgniarki

Oferta dla opiekuna medycznego na oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym.

Wymiana okien i wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku; modernizacja ogrodzenia-muru, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przyległych do niego; zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Prowadzenie zajęć terapeutycznych z muzykoterapii - Filia w Owińskach

Zapytanie ofertowe na zakup wyposażenia warsztatu

Oferta pracy dla salowej

Strony