Aktualności

Szkolenie skierowane jest dla rodzin i opiekunów osób:
- niepełnosprawnych intelektualnie
- niepełnosprawnych ruchowo
- przewlekle chorych
- z zespołami otępiennymi
- chorujących na schizofrenię

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu zakupił nowy sprzęt do rehabilitacji.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną dla projektu pn. „rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej o dodatkowe skrzydło”

Relacja z Pikniku Podróżniczego zorganizowanego w Owińskach

WARUNKI UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Przygotowanie, dostawa i przekazanie do kuchenek oddziałowych posiłków żywieniowych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz do oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego Filii

Produkcja, organizacja i realizacja koncertów muzyki klasycznej dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych oraz z zaburzeniami psychicznymi

Produkcja, organizacja i realizacja wydarzenia artystycznego na terenie Poznania tj. przeglądu zespołów teatralnych, których uczestnikami są osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, starsze oraz z zaburzeniami psychicznymi

Strony