Aktualności

Konkurs ofert - transport sanitarny z personelem uprawnionym do wykonania medycznych czynności ratunkowych

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy I Rehabilitacji Medycznej nawiąże współpracę z lekarzem.

Dostawa fabrycznie nowych łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektryczne dla ZOLiRM przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Dostawa, montaż myjko dezynfektora do naczyń sanitarnych - część nr 1
Dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego (łóżka rehabilitacyjne sterowane elektryczne) – część nr 2

Wymiana okien i wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku; modernizacja ogrodzenia-muru, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych przyległych do niego; zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

Strony